วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวชื่อ  สมศรี  ตุ่นจิตร
ชื่อเล่น  แร่
ภูมิลำเนา  เพชรบุรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย สอน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ.  ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
e-mail  numraea.22@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น