วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

ใบงานหลักการทำงานและการดำรงชีวิต ใบงานที่
 1.2  หลักการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต


คำชี้แจง     ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
1.  ทักษะที่สำคัญในการทำงานมีอะไรบ้าง
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.  การมีเจตคติที่ดีต่องานมีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างไร
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.  การแสวงหาความรู้จะต้องมีกระบวนการใดบ้าง
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.  การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานลักษณะใดที่จะช่วยให้คิดหาคำตอบในการทำงานได้อย่างหลากหลาย
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.  การมีจิตสำนึกที่ดีต่อการใช้พลังงานและทรัพยากรมีความจำเป็นต่อการทำงานหรือไม่ จงอธิบาย
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลงานนักเรียน


(อัปเดตข้อมูลวันที่  2  มีนาคม  2561)
ผลงานนักเรียน   การแข่งขันทำอาหารคาวหวาน ระดับ  ม. ปลาย
เหรียญทองอันดับ  12  งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่  67
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Nattikan Wiriyakitkaset, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม


ในภาพอาจจะมี 5 คน, รวมถึง Numraea Orra, ฮวง จุ้ย, Gib Jaruwan และ Napat KruIndy, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ผลงานนักเรียน   การแข่งขันตำน้ำพริกเครื่องเคียงระดับ  ม. ปลาย
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  งานเจียรนัยเพชรวิชาการ  โรงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประเมินโรงเรียนพระราชทาน  
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 

ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัวชื่อ  สมศรี  ตุ่นจิตร
ชื่อเล่น  แร่
ภูมิลำเนา  เพชรบุรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย สอน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ.  ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
e-mail  numraea.22@gmail.com