วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลงานนักเรียน


(อัปเดตข้อมูลวันที่  20  มีนาคม  2556)
ผลงานนักเรียน   การแข่งขันตำน้ำพริกเครื่องเคียงระดับ  ม. ปลาย
เหรียญทองอันดับ  2  งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่่กรรมการตัดสินการแข่งขันอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่่


ผลงานนักเรียน   การแข่งขันตำน้ำพริกเครื่องเคียงระดับ  ม. ปลาย
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  งานเจียรนัยเพชรวิชาการ  โรงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประเมินโรงเรียนพระราชทาน  
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 

ในปี พ.ศ.2519 สมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี  นายธงชัย ยงสุนทร สมาชิกสภาจังหวัดราชบุรี ได้ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ คือท่านพระครูประสาทรัตนกิจ เพื่อขอสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น ณ ตำบลประสาทสิทธิ์ ท่านเจ้าอาวาสจึงได้มอบที่ดินของวัด จำนวน 43 ไร่เศษ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติส่วนตัวชื่อ  สมศรี  ตุ่นจิตร
ชื่อเล่น  แร่
ภูมิลำเนา  เพชรบุรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย สอน  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อ.  ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี
e-mail  numraea.22@gmail.com