วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผลงานนักเรียน


(อัปเดตข้อมูลวันที่  20  มีนาคม  2556)
ผลงานนักเรียน   การแข่งขันตำน้ำพริกเครื่องเคียงระดับ  ม. ปลาย
เหรียญทองอันดับ  2  งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่่กรรมการตัดสินการแข่งขันอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นที่่


ผลงานนักเรียน   การแข่งขันตำน้ำพริกเครื่องเคียงระดับ  ม. ปลาย
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  งานเจียรนัยเพชรวิชาการ  โรงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประเมินโรงเรียนพระราชทาน  
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น